opryszczka mini

Opryszczka narządów płciowych podczas ciąży

Opryszczka narządów płciowych jest szczególnie niebezpieczna u kobiet w ciąży, gdyż stwarza ryzyko zakażenia płodu lub noworodka podczas porodu. Do zakażenia dochodzi najczęściej w czasie pierwotnego zakażenia u matki w okresie okołoporodowym. W czasie zakażenia nawrotowego ryzyko zakażenia noworodka jest znacznie mniejsze i wynosi poniżej 1%. Do zakażenia wewnątrzmacicznego może również dojść w czasie bezobjawowej infekcji u matki. Możliwe jest zakażenie oboma typami wirusa (HSV-1 i HSV-2). Przeniesienie wirusa z matki na dziecko może wystąpić w czasie ciąży (5-8%), podczas porodu drogami naturalnymi (75–85%) lub po porodzie przez bezpośredni kontakt (8-10%). Do zakażenia wewnątrzmacicznego dochodzi w czasie wiremii przezłożyskowo lub drogą wstępującą z dróg rodnych.

Zakażenie wirusem opryszczki jest bardzo niebezpieczne dla rozwijającego się organizmu. Im wcześniej wystąpi infekcja, tym ryzyko zakażenia objawowego jest większe. W przebiegu choroby może wystąpić opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego, uszkodzenie narządów płodu i poronienie. Wirus opryszczki uszkadza narządy płodu wywołując odczyny zapalne w zakażonych tkankach lub bezpośrednio niszcząc komórki. Zmiany wrodzone najczęściej obejmują układ nerwowy (zapalenie mózgu, małogłowie, wodogłowie), wątrobę, śledzionę, płuca, oczy i skórę. Niebezpieczne jest także zakażenie u noworodka, które może przebiegać pod postacią opryszczkowego zapalenia skóry, oczu i jamy ustnej, zapalenia mózgu lub też przybrać postać zakażenia wielonarządowego. Najczęstszą przyczyną śmierci noworodków jest zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) lub zapalenie płuc, do których dochodzi w przebiegu infekcji. Śmiertelność z powodu zakażenia wirusem opryszczki jest wysoka i sięga aż 50%. Jednakże zakażenie płodu nie jest równoznaczne z jego uszkodzeniem. Infekcja opryszczką może również zakończyć się urodzeniem zdrowego dziecka.

Stwierdzenie opryszczki narządów płciowych u kobiety w ciąży lub objawów zwiastunowych przed porodem jest wskazaniem do cięcia cesarskiego, które zapobiega przeniesieniu zakażenia na noworodka.

Rodzaje opryszczki: Opryszczka błony śluzowej jamy ustnej i gardła | Opryszczka narządów płciowych | Opryszczka narządów płciowych podczas ciąży | Opryszczka narządu wzroku | Opryszczka skóry