opryszczka mini

Bibliografia

Strona została opracowana na podstawie następujących źródeł:

  1. McMillan JA, Carlton LK, Siberry GK, Dick JD. Leczenie chorób infekcyjnych u dzieci. Elsevier Urban & Partner Wydawnictwo, Wrocław 2011.
  2. Szczeklik A. Gajewski P. Choroby wewnętrzne – kompendium medycyny praktycznej. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.
  3. Figlerowicz M. Najczęstsze postacie kliniczne zakażeń wywołanych przez wirusy z rodziny Herpesviridae. Przew Lek 2006; 8: 61-67.
  4. Górkiewicz-Petkow A. Opryszczka, półpasiec – przebieg kliniczny, leczenie. Przeg Lek 2000, 3, 97-98.
  5. Szramka B, Kowalczyk MJ, Żaba R. Szczepionka w profilaktyce i leczeniu zakażeń opryszczki. Post Dermatol Alergol 2008; 5: 235-238.
  6. Walkowiak B, Namysł J, Prokop J, Żaba R. Opryszczka narządów płciowych – klinika i epidemiologia. Post Dermatol Alergol 2007; 4:194-201.
  7. Wiater E, Jędrzejczak WW. Nowe leki przeciwwirusowe. Współcz Onkol 2004, 8;65-69.
  8. Al-Dujaili LJ, Clerkin PP, Clement C, McFerrin HE, Bhattacharjee PS, Varnell ED, Kaufman HE, Hill JM. Ocular herpes simplex virus: how are latency, reactivation, recurrent disease and therapy interrelated? Future Microbiol. 2011;6(8):877-907.

Data publikacji strony: 17.09.2012

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek fragmentów tej strony bez zgody wydawcy.